Innkalling til årsmøte 2012

BUF avholder årsmøte under Det 73. norske bibliotekmøte i Stavanger 21. mars kl. 14.45.
Vi møtes i resepsjonen på Rica Forum Hotell, og går samlet derfra til et egnet møtested.

Saker:

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Valg av møteleder og referent
  3. Årsmelding for perioden 2010-2012
  4. Regnskap for 2010
  5. Regnskap for 2011
  6. Virkeplan 2012-2014 (se vedlegg)
  7. Innkomne forslag (sendes til Tine Didriksen eller fremmes under møtet)
  8. Valg
  9. Styret har i perioden 2010-2012 bestått av:

Tine Didriksen (Sarpsborg bibliotek), leder (ikke på valg)
Anne Wang-Andersen (Bergen Off. Bibliotek), kasserer (ikke på valg)
Lene Heiestad (Bergen Off. Bibliotek) styremedlem, gått ut av styret under perioden pga ny jobb
Ebbe Helstad (Stavanger bibliotek), styremedlem, gått ut av styret under perioden pga ny jobb

Valgkomité:

Linn Tønnesen (Stavanger bibliotek)
Susanne B. Bolstad (Larvik bibliotek)

Valgkomitéens forslag til nye styremedlemmer:

Synne Fredriksen (Ål folkebibliotek)
Ann-Mari Harkjerr (Ålesund folkebibliotek)

Vi minner om programposten vår under Bibliotekmøte torsdag 22. mars kl 10.45:

Folkebibliotekets barneavdelinger.

Vel møtt!