Barn og unges medvirkning på folkebiblioteket

Vi videresender et interessant spørsmål fra Åse Kristine Tveit på Høgskolen i Oslo og Akershus!  Innspill kan sendes til Aase.K.Tveit(alfakrøll)hioa.no.

Hei,

Jeg trenger litt hjelp til fra folkebiblioteknorge. Opplysningene jeg ber om er noe jeg trenger både til en PhD om barnebibliotekutviklingen i Norge, og til valgfaget ved Bibliotek- og informasjonsstudiene i Oslo: Barn, medier og bibliotek. Spørsmålet er hvor mye barn og ungdom får anledning til å medvirke i det tilbudet som bys dem, og hvilke metoder som er i bruk for å skape medvirkning. Noe har jeg selvsagt funnet ved søk i NB-støttede prosjekter og ellers ved generell googling, men ikke mye, jeg vil gjerne vite mer.

Jeg blir svært glad hvis dere kan ta dere tid til å svare, kort eller langt, på noe av det følgende:

Har dere arbeidet med barn og/eller ungdom som rådgivere i utviklingsprosesser? Hvilke erfaringer gav dette arbeidet? Hvilke aldersgrupper og miljøer ble det rekruttert fra? I hvilken grad ble barnas og ungdommenes råd fulgt opp?

Noen har kanskje brukt fokusgrupper i bestemte faser, for eksempel  i byggeprosesser eller ved evaluering av tilbudet. Andre har kanskje faste råd eller grupper av unge brukere som jevnlig fungerer som konsulenter for medievalget eller arrangementer etc.

Jeg er interessert i å vite noe om hvilke metoder som er foretrukket og hvordan de fungerte, enten det var fokusgrupper, gruppeintervjuer, spørreundersøkelser, individuelle intervjuer, bruk av scenarier, verkstedsarbeid, mer eller mindre systematiske observasjoner, eksperimenter…eller en blanding av noe av dette.

Vennlig hilsen
Åse Kristine Tveit
Stipendiat
Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag
Høgskolen i Oslo og Akershus