Barne- og ungdomslitterær festival i Skien

Neste uke, 24.-27. september, er Ibsens fødeby vert for Appelsinia litteraturfestival , «en av landets få reindyrka litteraturfestivaler for barn og unge». Hit kommer mange kjente barne- og ungdomsbokforfattere.

Få det med deg hvis du kan!

appelsinia