Forslag om vedtektsendringer

årsmøtet 20. april i Oslo vil NBF Barn og unge stemme over forslag til vedtektsendringer (originale vedtekter finner du her).

Det er paragraf 6 om styret som er foreslått endret til:

Spesialgruppen ledes av et styre med leder (valgt for ett år) og fire styremedlemmer (valgt for to år av gangen, med to på valg hvert år). Styret konstituerer seg selv. Styret er beslutningsdyktig når leder og to styremedlemmer er til stede. Ved avstemning med stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

Til info!

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

En kommentar om “Forslag om vedtektsendringer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *