Kåring av de beste bildebøker fra all verdens land (The World Through Picture Books Project)

IFLA og IBBY har gått sammen om et prosjekt for å utvikle en internasjonal liste over bildebøker som har blitt valgt og anbefalt av barnebibliotekarer.

IFLAs kriterier for å bli med på listen
Hvert land skal sende 10 bildeboktitler, og titlene bør:

• passe for barn under 12 år
• være bøker som har blitt eller vil bli stående som «klassikere»
• representere Norges beste bildebøker
• ha blitt publisert med norsk/samisk som originalspråk
• være av god kvalitet og høy standard
• ha tekst og illustrasjoner som fungerer godt sammen
• være velegnet til høytlesning
• formidle et positivt budskap
• være i handel

Send inn forslag på bildebøker du synes bør bli med på lista: annewa@bergenbibliotek.no.

Innsendingsfrist: 1. november 2011.