Kontakt

  • Har du saker som styret i Norsk Bibliotekforening Barn og unge bør ta opp?
  • Vil du bli medlem i Norsk Bibliotekforening Barn og unge?
  • Noe annet du vil si?

Ta kontakt med leder Synne Fredriksen
Telefon: 32085123
E-post: synne.fredriksen@aal.kommune.no