Lesetips

IFLAS retningslinjer for barnebibliotektjenester (pdf) (2005)

Diverse publikasjoner fra IFLAs avdeling for barne- og ungdomsbibliotektjenester (Child-YA)

Astrid Holmefjord (et al.). Håndbok i barnebibliotekarbeid: å formidle litteratur til barn . Fagbokforlaget, 2003. Kapittelet Katt med ni liv? Fra spesielt interesserte til spesialgruppe av Eli Frisvold kan leses her.

Tone Birkeland, Gunvor Risa, Karin Beate Vold. Norsk barnelitteraturhistorie. Samlaget,2. utg. 2005

Ingeborg Mjør og Tone Birkeland. Barnelitteratur: sjangrar og teksttypar (LNUs skriftserie). Cappelen Damm Akademisk, 3. utg. 2012

Agnes-Margrethe Bjorvand og Elise Seip Tønnessen (et al.). Den andre leseopplæringa: utvikling av lesekompetanse hos barn og unge. Universitetsforlaget, 2012

Elise Seip Tønnesen (et al.). Jakten på fortellinger: barne- og ungdomslitteratur på tvers av medier. Universitetsforlaget, 2014

Svein Slettan. Inn i barnelitteraturen: artiklar om bøker for barn og unge. Høyskoleforlaget, 2010

Marianne Lillesvangstu, Elise Seip Tønnessen, Hanne Dahll-Larssøn. Inn i teksten, ut i livet: nøkler til leseglede og litterær kompetanse (LNUs skriftserie). Fagbokforlaget, 2007

Norsk Barnebokinstitutt. Litteratur for barn og unge: årboka. NBI, 1998-2010

The World Through Picture Books (pdf) (IFLA, 2. utg. 2015)

Barnelitteraturforskning 2016 – Norsk Barnebokinstitutt