Rapport fra deltakelse på nordisk forskerkonferanse i Stockholm

De nordiske barnebokinstituttene arrangerer forskningskonferanser med noen års mellomrom. I 2016 foregikk konferansen i Stockholm, og medlem i NBF Barn og unge, Torbjørg Selnes Nielsen, fikk stipend for å delta og presentere en undersøkelse om lesing av bildebøker blant syvendeklassinger.

I månedsskiftet august/september deltok jeg på den nordiske forskerkonferansen Med bilden i fokus ved Svenska barnboksinstitutet, der reise og opphold ble delvis finansiert gjennom stipend fra NBF Barn og unge. Medarrangører for konferansen var Norsk barnebokinstitutt og Center for børnelitteratur i Danmark. Det overordnede temaet for konferansen var bildenes betydning i barne- og ungdomslitteraturen.

I samarbeid med førsteamanuensis Åse Kristine Tveit ved Høgskolen i Oslo og Akershus presenterte jeg en leserundersøkelse gjort blant sjuendetrinnselever om hvordan de leser og forstår en bildebok. Undersøkelsen dreier seg om bildebøkenes utvikling og deres plass i skolens undervisning og bibliotekenes formidlingspraksis. Presentasjonen hadde en tidsramme på tjue minutter, der vi viste til hvordan undersøkelsen ble gjennomført og diskuterte resultatene, støttet av teori rundt bildebøker og snakket om lesestrategier.

Den tre dager lange konferansen var svært innholdsrik, med presentasjoner av pågående forskningsarbeider, flere doktorgradsstipendiater som presenterte sine arbeider og velkjente skikkelser innen bildebokverdenen som holdt innlegg om bildebokforskningen. Siden jeg i mitt daglige arbeid som barne- og ungdomsbibliotekar er opptatt av bildebøker, var denne konferansen nyttig påfyll i arbeidshverdagen. Å få et bredere innblikk i forskningsarbeider rundt bildebøker har gitt meg ytterligere motivasjon til å presentere bildebøker for alle aldersgrupper. Om jeg noen gang skulle gå videre med mer studier, vet jeg at dette feltet er det som er aktuelt for meg å dykke dypere ned i.

Vår presentasjon var et bidrag fra praksisfeltet, og jeg tenker at det er fruktbart at forskerverdenen kan møte noen og høre noe fra praksisfeltet og man kan dra gjensidig nytte av hverandre. Jeg synes det var inspirerende å være med på denne konferansen samtidig som det var utfordrende å holde et innlegg på en forskerkonferanse.
Takk for støtten!

portrettttorbjorg
Torbjørg Selnes Nielsen