Referat fra styremøte i Drammen 5. mai 2014

5.5.2014, Comfort Hotel Union Brygge, Drammen.
I forb. med Barn XO, Union Scene, Drammen.

Til stede: Synne Fredriksen, Jan-Egil Holter-Wilhelmsen, Vigdis Mørland, Gjertrud Øvland, Marie Louise Ask Moss, Kristin Storrusten (org. sekretær, NBF)

1/14. Innkalling og saksliste
Godkjent.

2/14. Konstituering av verv
Synne Fredriksen: Leder
Vigdis Mørland: Kasserer
Marie Louise Ask Moss: Sekretær
Jan-Egil Holter-Wilhelmsen: Styremedlem/ nettredaktør
Gjertrud Øvland: Informasjonsansvarlig

3/14. Gjennomgang av virkeplan og budsjett
Drøfting av hva vi vil prioritere og eventuelt støtte med BUF’s midler.
Ideer rundt oversettelse og utgivelse av titler på samisk. Synne tar kontakt med Nina Ødegård i Hovedstyret om dette (se også sak 4).
Ideer rundt opprettelse av barne- og ungdomsbibliotekar-statistikk. En gjennomføring blir for arbeidskrevende for styret, men vi kan sette premissene og spørre andre om hjelp. Kan dette vere en aktuell bachelor-/masteroppgave ved ABI (bibliotekarutdanningen)? Marie sjekker. Det går også an å kontakte NBF sentralt.

4/14. Markedsføring og logo
o    Ønske om å gjøre BUF mer kjent for barnebibliotekarer og andre som arbeider med barn og unge, i tillegg til å synliggjøre BUF også for andre i biblioteksektoren. Bli en mer synlig spesialgruppe.
o    Forslag til innlegg på Facebook-siden ble diskutert. Stafett med små glimt fra hverdagen på barne-/ungdomsbiblioteket eller lignende? Alle i styret blir administratorer her. Kristin får tilgang til intern styregruppe på FB.
o    Stunt: støtte samisk oversettelse av ungdomsbok (John Green?). Kontakte andre aktører om samarbeid om budsjett. Innlegg i medier.
o    Lage video om barnebibliotekarens arbeid for å øke yrkesstatus og synliggjøre viktigheten av dem. Kontakte journaliststudenter/freelance om hjelp til dette (Høsten 2014). Gjertrud og Marie har hovedansvar for dette.
o    Ta opp debatt rundt lønnet lesetid for barnebibliotekarer.
o    Styret ønsker ny logo for BUF.
o    Styret ønsker å videreutvikle navnet til spesialgruppen. Forslag: NBF Barn og unge. Kristin Storrusten sjekker når dette eventuelt kan bli gjort.
o    Lage egne BUF-bokmerker. Kristin kan lage disse når vi har et budskap å formidle og evt. et nytt navn og logo.

5/14. ALMA-prisen, nominering og utkast til søknad
Godkjent. Synne skriver nominasjonen, søknadsfrist 15. mai.
Nominert: Tor Åge Bringsværd.

6/14. BUF-bloggen
Alle i styret skal ha mulighet til å publisere. Et redskap for å nå ut og formidle nytt om barnebiblioteket, barnelitteratur, formidling osv., i tillegg til å dele dagligdagse barnebibliotekaropplevelser. Vi vil også bruke «gjestebloggere» på bloggen.

7/14. NBI’s utdanning i barnelitteratur
Forslag om å støtte et styremedlems deltakelse på kurset. Styret følger med utdanningen, og drøfter igjen når den gir studiepoeng. Undersøke mulighet for å intervjue en student en stund etter oppstart til publisering på bloggen.

8/14. Kontakten fremover
Styret vil holde kontakt via styremedlemmenes gruppe på Facebook, i tillegg til gjennom Google Docs og Hangouts. Planlegge møte i Oslo høsten 2014.

9/14. Eventuelt
Ingen eventueltsaker.

Styret fra venstre: Gjertrud, Synne, Vigdis, Marie Louise og Jan-Egil. Foto: Kristin Storrusten
Styret fra venstre: Gjertrud, Synne, Vigdis, Marie Louise og Jan-Egil. Foto: Kristin Storrusten