Se og Les i Bergen, en stipendiemottakers rapport

Tidlig på morgenen tirsdag den 9. februar satte jeg meg på flyet fra Sandefjord til Bergen for å delta på Se og les, den store barne- og ungdomsbokkonferansen. Jeg var ikke alene, som reisefølge hadde jeg et assortert utvalg av bibliotekarer fra Skien bibliotek i tillegg til Telemark fylkesbibliotek.

Jeg var spent og nysjerrig. Dette var den første store litteraturkonferansen jeg har fått være med på etter at jeg ble ansatt som bibliotekar på barne- og ungdomsavdelingen ved Porsgrunn bibliotek i fjor. Ettersom jeg har bodd mange år utenlands så har jeg et aldri så lite ‘hull’ i kunnskapene mine om nyere norsk litteratur for barn og unge. Faktisk ergrer det meg nå at jeg ikke introduserte mine egne barn for mer av den nyere norske barnelitteraturen da de var mindre. Men fordi vi bodde utenlands, hhv England og Italia, så var det ikke så enkelt å holde tritt med alt som rørte seg da på barnebokfronten i Norge. Føler at de har gått glipp av utrolig mye spennende og spenstig litteratur!

Så det var for å tette igjen dette hullet litt da, og utvide kunnskapene mine innen barnelitteratur at jeg ble med på Se og Les.

Konferansen bød på et variert og interessant knippe med dyktige foredragsholdere. Det var litteraturvitere, forfattere, lærere, bibliotekarer og redaktører som alle bød generøst på sine kunnskaper og ideer.

Programmet var fullpakket og det var jo mange innslag som jeg syns var særlig av interesse / underholdende / lærerike /tankevekkende osv. Det var ikke alltid så enkelt å velge mellom de tre ‘nivåene’ heller. Stort sett valgte jeg foredragene myntet på de som jobber med de yngste leserne / lånerne, siden det er de jeg jobber mest med i biblioteket.

Første dag av konferansen var viet temaet «ytringer».

Jeg syns dagens første essay ved Maja Lunde og Stein Erik Lunde var interessant og underholdende; en forfriskende start på dagen. Disse to var bortimot ukjente for meg og jeg fikk lyst etterpå til å lese bøker av dem begge!

Gro Dahle ble også et spennende møte for meg. Dette med den kontroversielle billedboka og fenomenet all-aldersbøker er nytt for meg personlig og det var veldig givende å høre på henne og få en dypere forståelse for hva som ligger i disse uttrykkene.

Spesielt matnyttig for meg ble foredraget med Nina Aalstad, leder i Ubok. Hun kom med praktiske ideer om hvordan man kan inspirere barn til å lese mer, nærmere bestemt 10 nyttige punkter som kan komme godt med i hverdagen på biblioteket. I tillegg kom hun med forslag til hvordan man kan bli en bedre formidler. Dermed ble dette også veldig nyttig og lærerikt for meg.

Simon Stranger. Foto: M. Caffyn
Simon Stranger. Foto: M. Caffyn

Neste dag var tema «i grenseland». Lene Ask og Simon Stranger imponerte stort med hver sin introduksjon og interpretasjon av temaet «å krysse grenser» – da med søkelys på både faktiske, fysiske grenser og metaforiske grenser. .. Det er alltid spennende å høre forfattere selv fortelle om og lese fra sine egne bøker. Da har man plutselig en dimensjon til å spille på i forhold til formidling, og som leser får man et nytt perspektiv på bøkene.

4 forfattere i samtale med Gro Jørstad Nilsen. Foto: M. Caffyn
4 forfattere i samtale med Gro Jørstad Nilsen. Foto: M. Caffyn

Fornøyelig og oppløftende var også forfatterpraten som gikk under tittelen «Tredjekultursbarn». Da var fire kvinnelige forfattere samlet til uformell prat om sine respektive forfatterskap. Felles for de 4 forfatterne er at de alle har en multikulturell bakgrunn. Selv om temaer som integrering og kulturforskjeller riktignok går igjen i mange av bøkene deres er det liksom ikke det som er hovedsaken, men generelle og universelle temaer som vennskap, forhold til foreldre, skolegang og alt som ungdom uansett bakgrunn er opptatt av. Også denne gang ble jeg inspirert til å lese bøkene deres!

Trine Dahle snakket om temaet «død og humor i billedbøker». Dette var en tankevekkende og interessant prat om nok et kontroversielt emne og en kontroversiell kombinasjon av emner innen barnelitteraturen.

Til sist nevner jeg bibliotekar Anne Kari Holms prat om fagbøker for barn. Her har jeg selv reflektert litt over noen av de samme spørsmålene som hun tok opp, f. eksempel bruken av illustrasjoner vs. fotografier i fagbøker for barn. Igjen, et givende foredrag om et spennende emne.

I det hele tatt, en fantastisk konferanse med høyt nivå på alle plan.  Den var kjempenyttig for meg og jeg vet jeg har fått med meg masse lærdom som jeg kan ta med meg inn i hverdagen  som bibliotekar for barn og ungdom. I tillegg er det jo alltid morsomt å komme sammen med andre bibliotekarer og utveksle ideer og erfaringer – så lærer man litt av hverandre også.

Tusen takk til NBF Barn og unge som gjorde det mulig for meg å dra!

  • Marit Caffyn

marit_caffyn1