Styret

Valgt april 2017:

Leder: Synne Fredriksen
Epost: synne.fredriksenCaal.kommune.no
Tlf: 95258681

Styremedlemmer:

Gjertrud Øvland
Epost: gjertrud.ovlandCgmail.com

Vigdis Mørland
Epost: vigmatClorenskog.kommune.no

Marie Louise Ask Moss
Epost: mlouiseamCgmail.com

Caroline Louise Gabrielsen
Epost: Caroline.Louise.GabrielsenCkristiansand.kommune.no

Les mer om leder og styre her (tekst fra 2014).