Styret

Styret fra venstre: Gjertrud, Synne, Vigdis, Marie Louise og Jan-Egil. Foto: Kristin Storrusten
Styret mai 2014 (fra venstre): Gjertrud, Synne, Vigdis, Marie og Jan-Egil. Foto: Kristin Storrusten

Valgt februar 2016:

Leder: Synne Fredriksen
Epost: synne.fredriksenCaal.kommune.no
Tlf: 95258681

Sekretær: Gjertrud Øvland
Epost: gjertrud.ovlandCgmail.com

Nettredaktør: Jan-Egil Holter-Wilhelmsen
Epost: janegilChtnbib.no

Kasserer: Vigdis Mørland
Epost: vigmatClorenskog.kommune.no

Varamedlem: Marie Louise Ask Moss
Epost: mlouiseamCgmail.com

Les mer om leder og styre her.