Virkeplan

Virkeplan for NBF Barn og unge 2016

NBF Barn og unge vil arbeide for at norske bibliotek skal være åpne møteplasser for alle barn og unge og at barne- og ungdomsbibliotekene skal speile det kulturelle mangfoldet i samfunnet.

Satsingsområder og tiltak

1. Barne- og ungdomslitteratur

 • delta på Barnebokfestivalen i september (faginnslag)
 • levere nominasjon til ALMA
 • Fortsette samarbeidet med IBBY, NBI, UBOK og andre aktuelle aktører på barne- og ungdomslitteraturfeltet. Delta på frokostmøter
 • undersøke muligheten av å støtte utgivelser på felt som trenger dette, f.eks. samiske språk, nynorske lydbøker.
 1. Barne- og ungdomsbibliotek
 • Gjennomføre en kartlegging av barne- og ungdomsbibliotektilbudet i kommunene i Norge og behov/ønsker om nettverk og opplæring
 • Undersøke mulige sammenhenger mellom gode bibliotektilbud og nasjonale prøver
 • Fronte minst én aktuell sak (f.eks. om ressurser) i nasjonale media
 • evaluere aktuelle fag på bibliotekarutdanningene
 • inspirere til samarbeid mellom ansatte i bu-bibliotek og oppvekstsektoren. Samle konkrete samarbeidstips på blogg.
 • Ny bok om formidling («Les meg») – rabattordning for medlemmer
 1. Medlemsinspirasjon
 • Utlyse stipend til medlemmer to ganger i året
 • Åpne for medvirkning på våre sider på Facebook og blogg. Invitere gjestebloggere og fortsette FB-stafetten «Det er herlig å være bu-bibliotekar når…»
 • Arrangere ett medlemsmøte høst/vinter 2016.
 1. Norsk Bibliotekforening
 • fortsette den gode kontakten med sekretariatet i NBF
 • legge ett IRL styremøte til organisasjonsmøtet
 1. Merkevarebygging
 • lage nytt reklamemateriale
 • undersøke mulighetene for å lage en ny reklamevideo
 • delta aktivt i aktuelle fora og debatter, være en synlig aktør i saker som gjelder barnebibliotek, lesing og medier for barn og unge
 • gjennomføre tiltak for å bli mer synlige på sosiale media (Facebook)