Årsmøte 2019! Referat, nye styremedlemmer og NBBK19

Under Nordisk barnebokkonferanse i Stavanger arrangerte NBF Barn og unge årsmøte. Det ble innledet med en forfattersamtale mellom Arne Svingen og Bjørn Ingvaldsen. Tidligere styremedlem Gjertrud Øvland ledet samtalen, om «Bøkene med de vanskelige temaene».

Årsmøtepapirer
Signert protokoll/referat fra årsmøtet finner du her: Ref. årm. BU19 – 3. sign
Et par endringer måtte gjøres i budsjettet, og revidert budsjett er
tilgjengelig her: revidert-budsjett-2019

Her kan du lese spesialgruppens virkeplan for 2019.

På konferansens andre dag hadde NBF Barn og unge stand, og vi kom i snakk med andre konferansedeltakere som også brenner for viktigheten av bibliotek til barn og unge. Vi rekrutterte nye medlemmer og utvidet nettverket. Det er gøy å synliggjøre Norsk bibliotekforening. Veldig gøy!

NBF Barn og unge på stand under NBBK19

Nye styremedlemmer
På årsmøtet ble to nye styremedlemmer valgt inn. Velkommen i styret, Hege Marie Naley Paulsen fra Tysvær bibliotek og Tale Bergan fra Sandefjord bibliotek!

Ny bibliotekpris!
På årsmøtet ble Statutter til Barne- og ungdomsbibliotekprisen vedtatt. Videre arbeid med prisen er spesialgruppens hovedfokus fremover. Planen er å dele ut den første prisen under Barne- og ungdomslitteraturkonferansen Se og les i Bergen i 2020.