Årsmøte i NBF Barn og unge: sakspapirer

NBF Barn og unge holder sitt årsmøte 2018 på Bibliotekmøtet i mars. Alle er hjertelige velkomne, og alle medlemmer har stemmerett.

Sted: Scandic Park Hotel (rommet «Odd»), Strandpromenaden 9, Sandefjord.
Tid:  torsdag 15. mars klokka 17.45-18.30.
Saksliste:
1. Møteleder, referent og protokollunderskrivere
2. Godkjenning av innkalling og saksliste (epost til medlemmer 14.2 og 20.2)
3. Årsmelding (dokument pdf)
4. Revidert regnskap (dokument pdf)
5. Barnebibliotekpris (orientering)
6. Retningslinjer for stipend (dokument pdf)
7. Virkeplan (dokument pdfdokument pdf)
8. Budsjett (dokument pdf )
(9. Innkomne saker)
10. Valg (dokument pdf)
Det blir enkel bevertning. Velkommen!