Arkiv: Referater

Styremøte i NBF Barn og unge januar 2017

Gjennomført på Facebook. Tilstede: Synne Fredriksen, Vigdis Mørland, Marie Louise Ask Moss, Jan Egil Holter-Wilhelmsen og Gjertrud Øvland. Sak 1/17: Stipend. Vi sendte ut utlysing på epost 12. januar og 18. januar (til nye medlemmer etter oppdatert medlemsliste). Stipendet ble tildelt Hilde Lillebråten, student HiOA –som søkte om 4348 kr til Nordisk Barnebokkonferanse. Sak 2/17: … Fortsett å lese Styremøte i NBF Barn og unge januar 2017

Styremøte i NBF Barn og unge oktober 2016

Thon Hotel Linne, klokka 13.00-14.00 (før NBFs organisasjonsmøte) Tilstede: Synne Fredriksen, Vigdis Mørland, Marie Louise Ask Moss og Gjertrud Øvland Referent: Gjertrud Sak 15/16 Oppdatering etter forrige referat Referat fra stipendmottaker er lagt ut på nettsiden. Barnebokfestivalen ble gjennomført med suksess. Vigdis og Synne var tilhørere på ulike arrangement, Jan Egil med på debatt. Innlegg … Fortsett å lese Styremøte i NBF Barn og unge oktober 2016

Rapport fra deltakelse på nordisk forskerkonferanse i Stockholm

De nordiske barnebokinstituttene arrangerer forskningskonferanser med noen års mellomrom. I 2016 foregikk konferansen i Stockholm, og medlem i NBF Barn og unge, Torbjørg Selnes Nielsen, fikk stipend for å delta og presentere en undersøkelse om lesing av bildebøker blant syvendeklassinger. I månedsskiftet august/september deltok jeg på den nordiske forskerkonferansen Med bilden i fokus ved Svenska … Fortsett å lese Rapport fra deltakelse på nordisk forskerkonferanse i Stockholm

Styremøte i NBF Barn og unge juni 2016

Styremøte i NBF Barn og unge onsdag 15. juni 2016 Nettmøte (Google Hangout). Tilstede: Synne Fredriksen, Jan-Egil Holter-Wilhelmsen, Vigdis Mørland og Gjertrud Øvland Referent: Gjertrud Sak 8/16: Oppdatering etter forrige referat Årsmøtet i Bergen, evaluering: Vi har fått en revisor, Siri Larsen. Det var en del misforståelser angående hvor årsmøtet skulle holdes, og oppmøtet var … Fortsett å lese Styremøte i NBF Barn og unge juni 2016

Referat fra styremøte i NBF Barn og unge, 8. januar 2016

Sted: Nettmøte via Google Hangouts, 10.00-11.30 Til stede: Synne Fredriksen, Gjertrud Øvland, Marie Louise Ask Moss, (Vigdis Mørland, fra sak 2/16). Forfall: Jan-Egil Holter-Wilhelmsen. 1/16 Gjennomgang av forrige referat Godkjent, med en revidering: Sak 32/15 ble utsatt. Synne redigerer referatet som ligger på BU-nettsiden. 2/16 Årsmøtet på SE og LES Årsmøtet til NBF Barn og … Fortsett å lese Referat fra styremøte i NBF Barn og unge, 8. januar 2016

Referat fra styremøte i NBF Barn og unge, 29. oktober 2015

Sted: Scandic Oslo Airport, 29. oktober 2015 I forbindelse med NBFs organisasjonsmøte 2015 Til stede: Alle styremedlemmer. Synne Fredriksen, Jan-Egil Holter-Wilhelmsen, Marie Louise Ask Moss (referent), Vigdis Mørland og Gjertrud Øvland. I tillegg: Kristin Storrusten (kommunikasjonsrådgiver, NBF). Sak 27/15: Gjennomgang av forrige referat Kulturfond-saken ikke fulgt opp. Dette ønsker vi å arbeide videre med/skrive noe om. … Fortsett å lese Referat fra styremøte i NBF Barn og unge, 29. oktober 2015