Arkiv: Styremøter

Styremøte i NBF Barn og unge juni 2016

Styremøte i NBF Barn og unge onsdag 15. juni 2016 Nettmøte (Google Hangout). Tilstede: Synne Fredriksen, Jan-Egil Holter-Wilhelmsen, Vigdis Mørland og Gjertrud Øvland Referent: Gjertrud Sak 8/16: Oppdatering etter forrige referat Årsmøtet i Bergen, evaluering: Vi har fått en revisor, Siri Larsen. Det var en del misforståelser angående hvor årsmøtet skulle holdes, og oppmøtet var … Fortsett å lese Styremøte i NBF Barn og unge juni 2016

Referat fra styremøte i NBF Barn og unge, 8. januar 2016

Sted: Nettmøte via Google Hangouts, 10.00-11.30 Til stede: Synne Fredriksen, Gjertrud Øvland, Marie Louise Ask Moss, (Vigdis Mørland, fra sak 2/16). Forfall: Jan-Egil Holter-Wilhelmsen. 1/16 Gjennomgang av forrige referat Godkjent, med en revidering: Sak 32/15 ble utsatt. Synne redigerer referatet som ligger på BU-nettsiden. 2/16 Årsmøtet på SE og LES Årsmøtet til NBF Barn og … Fortsett å lese Referat fra styremøte i NBF Barn og unge, 8. januar 2016

Referat fra styremøte i NBF Barn og unge, 29. oktober 2015

Sted: Scandic Oslo Airport, 29. oktober 2015 I forbindelse med NBFs organisasjonsmøte 2015 Til stede: Alle styremedlemmer. Synne Fredriksen, Jan-Egil Holter-Wilhelmsen, Marie Louise Ask Moss (referent), Vigdis Mørland og Gjertrud Øvland. I tillegg: Kristin Storrusten (kommunikasjonsrådgiver, NBF). Sak 27/15: Gjennomgang av forrige referat Kulturfond-saken ikke fulgt opp. Dette ønsker vi å arbeide videre med/skrive noe om. … Fortsett å lese Referat fra styremøte i NBF Barn og unge, 29. oktober 2015

Styremøte i NBF Barn og unge 31. august 2015

Sted: Peppes Pizza, Oslo 31. august 2015 kl. 19.30 Til stede: Synne Fredriksen, Gjertrud Øvland, Vigdis Mørland. Forfall: Jan-Egil Holter-Wilhelmsen, Marie Louise Ask Moss Sak 19/15: Godkjenning av referat Referatet er godkjent. Kommentarer: Ingen søknader om stipend har kommet inn. Vi fikk ikke lagt ut noe til Nasjonal bibliotekdag. Saken med oversatte kulturfondbøker vil vi … Fortsett å lese Styremøte i NBF Barn og unge 31. august 2015

Referat fra styremøte i NBF Barn og unge 5. juni 2015

Møte på Google Hangouts. Til stede: Synne Fredriksen, Gjertrud Øvland, Jan-Egil Holter-Wilhelmsen og Marie Louise Ask Moss. Forfall: Vigdis Mørland Sak 10/15: Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjent. På senere styremøter blir første sak «godkjenning av referat». Sak 11/15: Gjennomgang av referat fra styremøtet 23. januar Synne har startet en stafett på Facebook med ”det … Fortsett å lese Referat fra styremøte i NBF Barn og unge 5. juni 2015

Styremøte i NBF Barn og unge 23. januar 2015

Telefonmøte 9.00-10.00. Til stede: Synne Fredriksen, Gjertrud Øvland, Jan-Egil Holter-Wilhelmsen. Forfall: Vigdis Mørland og Marie Louise Ask Moss. Sak 1/15: Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2/15 utsatt til slutten av møtet. Ellers ingen kommentarer. Sak 2/15: Referat fra møte 12. august – oppdatering Samisk oversettelse av ungdomsbok. –  Ikke fulgt opp. Synne tar kontakt … Fortsett å lese Styremøte i NBF Barn og unge 23. januar 2015

Styremøte 15. august 2014

REFERAT FRA STYREMØTE 15. AUGUST 2014 15.08.2014 kl. 11.00-12.00, nettmøte via Google Hangouts. Til stede: Synne Fredriksen, Gjertrud Øvland, Marie Louise Ask Moss, (Vigdis Mørland, med bare mot slutten pga. tekniske problemer). Forfall: Jan-Egil Holter-Wilhelmsen 10/14. Innkalling og saksliste Godkjent. 11/14. Referat fra møte 5. mai 2014 – oppdatering o   Samisk oversettelse av ungdomsbok:      Audun … Fortsett å lese Styremøte 15. august 2014

Referat fra styremøte i Drammen 5. mai 2014

5.5.2014, Comfort Hotel Union Brygge, Drammen. I forb. med Barn XO, Union Scene, Drammen. Til stede: Synne Fredriksen, Jan-Egil Holter-Wilhelmsen, Vigdis Mørland, Gjertrud Øvland, Marie Louise Ask Moss, Kristin Storrusten (org. sekretær, NBF) 1/14. Innkalling og saksliste Godkjent. 2/14. Konstituering av verv Synne Fredriksen: Leder Vigdis Mørland: Kasserer Marie Louise Ask Moss: Sekretær Jan-Egil Holter-Wilhelmsen: … Fortsett å lese Referat fra styremøte i Drammen 5. mai 2014

Det nye styret samlet på organisasjonskurs

Det nyvalgte styret konstituerte seg på NBF sitt organinsajonskurs for tillitsvalgte i Oslo 3.-4. mai. I tillegg til det svært lærerike kurset fikk vi også tid til et styremøte. Tine Didriksen fortsetter som leder. Synne Fredriksen er nyvalgt kasserer. Ann-Mari Harkjerr er sekretær og Anne Wang-Andersen ansvarlig for nettsidene.

Styret har hatt møte…

Det vil si, 3 av styremedlemmene hadde møte i Oslo 30.oktober og her er noen smakebiter fra sakslisten og vedtakene: – Vi vil prøve å holde liv i BUF-bloggen som kommunikasjonsmedium for medlemmene, og i tillegg opprette en postliste med nyhetsbrev ca. fire ganger i året. – Årsmøtet vil bli avviklet på bibliotekmøtet på Hamar … Fortsett å lese Styret har hatt møte…