Arkiv: Styremøter

Styremøte i NBF Barn og unge januar 2017

Gjennomført på Facebook. Tilstede: Synne Fredriksen, Vigdis Mørland, Marie Louise Ask Moss, Jan Egil Holter-Wilhelmsen og Gjertrud Øvland. Sak 1/17: Stipend. Vi sendte ut utlysing på epost 12. januar og 18. januar (til nye medlemmer etter oppdatert medlemsliste). Stipendet ble tildelt Hilde Lillebråten, student HiOA –som søkte om 4348 kr til Nordisk Barnebokkonferanse. Sak 2/17: … Fortsett å lese Styremøte i NBF Barn og unge januar 2017

Styremøte i NBF Barn og unge oktober 2016

Thon Hotel Linne, klokka 13.00-14.00 (før NBFs organisasjonsmøte) Tilstede: Synne Fredriksen, Vigdis Mørland, Marie Louise Ask Moss og Gjertrud Øvland Referent: Gjertrud Sak 15/16 Oppdatering etter forrige referat Referat fra stipendmottaker er lagt ut på nettsiden. Barnebokfestivalen ble gjennomført med suksess. Vigdis og Synne var tilhørere på ulike arrangement, Jan Egil med på debatt. Innlegg … Fortsett å lese Styremøte i NBF Barn og unge oktober 2016

Styremøte i NBF Barn og unge juni 2016

Styremøte i NBF Barn og unge onsdag 15. juni 2016 Nettmøte (Google Hangout). Tilstede: Synne Fredriksen, Jan-Egil Holter-Wilhelmsen, Vigdis Mørland og Gjertrud Øvland Referent: Gjertrud Sak 8/16: Oppdatering etter forrige referat Årsmøtet i Bergen, evaluering: Vi har fått en revisor, Siri Larsen. Det var en del misforståelser angående hvor årsmøtet skulle holdes, og oppmøtet var … Fortsett å lese Styremøte i NBF Barn og unge juni 2016

Referat fra styremøte i NBF Barn og unge, 8. januar 2016

Sted: Nettmøte via Google Hangouts, 10.00-11.30 Til stede: Synne Fredriksen, Gjertrud Øvland, Marie Louise Ask Moss, (Vigdis Mørland, fra sak 2/16). Forfall: Jan-Egil Holter-Wilhelmsen. 1/16 Gjennomgang av forrige referat Godkjent, med en revidering: Sak 32/15 ble utsatt. Synne redigerer referatet som ligger på BU-nettsiden. 2/16 Årsmøtet på SE og LES Årsmøtet til NBF Barn og … Fortsett å lese Referat fra styremøte i NBF Barn og unge, 8. januar 2016

Referat fra styremøte i NBF Barn og unge, 29. oktober 2015

Sted: Scandic Oslo Airport, 29. oktober 2015 I forbindelse med NBFs organisasjonsmøte 2015 Til stede: Alle styremedlemmer. Synne Fredriksen, Jan-Egil Holter-Wilhelmsen, Marie Louise Ask Moss (referent), Vigdis Mørland og Gjertrud Øvland. I tillegg: Kristin Storrusten (kommunikasjonsrådgiver, NBF). Sak 27/15: Gjennomgang av forrige referat Kulturfond-saken ikke fulgt opp. Dette ønsker vi å arbeide videre med/skrive noe om. … Fortsett å lese Referat fra styremøte i NBF Barn og unge, 29. oktober 2015

Styremøte i NBF Barn og unge 31. august 2015

Sted: Peppes Pizza, Oslo 31. august 2015 kl. 19.30 Til stede: Synne Fredriksen, Gjertrud Øvland, Vigdis Mørland. Forfall: Jan-Egil Holter-Wilhelmsen, Marie Louise Ask Moss Sak 19/15: Godkjenning av referat Referatet er godkjent. Kommentarer: Ingen søknader om stipend har kommet inn. Vi fikk ikke lagt ut noe til Nasjonal bibliotekdag. Saken med oversatte kulturfondbøker vil vi … Fortsett å lese Styremøte i NBF Barn og unge 31. august 2015

Referat fra styremøte i NBF Barn og unge 5. juni 2015

Møte på Google Hangouts. Til stede: Synne Fredriksen, Gjertrud Øvland, Jan-Egil Holter-Wilhelmsen og Marie Louise Ask Moss. Forfall: Vigdis Mørland Sak 10/15: Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjent. På senere styremøter blir første sak «godkjenning av referat». Sak 11/15: Gjennomgang av referat fra styremøtet 23. januar Synne har startet en stafett på Facebook med ”det … Fortsett å lese Referat fra styremøte i NBF Barn og unge 5. juni 2015

Styremøte i NBF Barn og unge 23. januar 2015

Telefonmøte 9.00-10.00. Til stede: Synne Fredriksen, Gjertrud Øvland, Jan-Egil Holter-Wilhelmsen. Forfall: Vigdis Mørland og Marie Louise Ask Moss. Sak 1/15: Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2/15 utsatt til slutten av møtet. Ellers ingen kommentarer. Sak 2/15: Referat fra møte 12. august – oppdatering Samisk oversettelse av ungdomsbok. –  Ikke fulgt opp. Synne tar kontakt … Fortsett å lese Styremøte i NBF Barn og unge 23. januar 2015

Styremøte 15. august 2014

REFERAT FRA STYREMØTE 15. AUGUST 2014 15.08.2014 kl. 11.00-12.00, nettmøte via Google Hangouts. Til stede: Synne Fredriksen, Gjertrud Øvland, Marie Louise Ask Moss, (Vigdis Mørland, med bare mot slutten pga. tekniske problemer). Forfall: Jan-Egil Holter-Wilhelmsen 10/14. Innkalling og saksliste Godkjent. 11/14. Referat fra møte 5. mai 2014 – oppdatering o   Samisk oversettelse av ungdomsbok:      Audun … Fortsett å lese Styremøte 15. august 2014

Referat fra styremøte i Drammen 5. mai 2014

5.5.2014, Comfort Hotel Union Brygge, Drammen. I forb. med Barn XO, Union Scene, Drammen. Til stede: Synne Fredriksen, Jan-Egil Holter-Wilhelmsen, Vigdis Mørland, Gjertrud Øvland, Marie Louise Ask Moss, Kristin Storrusten (org. sekretær, NBF) 1/14. Innkalling og saksliste Godkjent. 2/14. Konstituering av verv Synne Fredriksen: Leder Vigdis Mørland: Kasserer Marie Louise Ask Moss: Sekretær Jan-Egil Holter-Wilhelmsen: … Fortsett å lese Referat fra styremøte i Drammen 5. mai 2014