Kom med innspill!

Hvordan kan bibliotektjenestene for barn og unge bli bedre i Norge?
-Bedre geografisk dekning?
-Mer sprelske prosjekter?
-Bedre åpningstider?
-Flere bubibliotekarer?
-Mer penger til innkjøp?
Eller noe helt annet?

Vi deltar på Norsk Bibliotekforenings innspillsseminar til ny kulturmelding i Oslo fredag 5. januar og vil gjerne ta med innspill fra DEG!
Kommenter her, eller (helst) send synspunktene dine på epost til kontaktnbfbu@gmail.com.
Vi følger også med på Facebook.