Kontakt

  • Har du saker som styret i Norsk Bibliotekforening Barn og unge bør ta opp?
  • Vil du bli medlem i Norsk Bibliotekforening Barn og unge?
  • Noe annet du vil si?

Ta kontakt med leder Marie Louise Ask Moss
Telefon: 92687127
E-post: kontaktnbfbu@gmail.com