Lesetips

Barne- og ungdomsbibliotek og formidling

IFLAS retningslinjer for barnebibliotektjenester (pdf) (2005)

Diverse publikasjoner fra IFLAs avdeling for barne- og ungdomsbibliotektjenester (Child-YA)

Pihl, J., van der Kooij, K. S. og Carlsten, T. C. (red.). Teacher and Librarian partnerships in Literacy Education in the 21st Century , Sense Publishers, 2017.

Nina Aalstad (red.) Les meg: håndbok i litteraturformidling. Ena, 2016

Tveit, Åse Kristine: Rom for barn – norske barnebibliotek i perioden 1914-1935 og på 2000-tallet. Avhandling ved Bibliotek- og informasjonsvitenskap, HiOA, 2016 (lenke til avh. i ODA)

Astrid Holmefjord (et al.). Håndbok i barnebibliotekarbeid: å formidle litteratur til barn . Fagbokforlaget, 2003. Kapittelet Katt med ni liv? Fra spesielt interesserte til spesialgruppe av Eli Frisvold kan leses her.

Barn og lesing

Agnes-Margrethe Bjorvand og Elise Seip Tønnessen (et al.). Den andre leseopplæringa: utvikling av lesekompetanse hos barn og unge. Universitetsforlaget, 2012

Marianne Lillesvangstu, Elise Seip Tønnessen, Hanne Dahll-Larssøn. Inn i teksten, ut i livet: nøkler til leseglede og litterær kompetanse (LNUs skriftserie). Fagbokforlaget, 2007

Barne- og ungdomslitteratur

Tone Birkeland, Gunvor Risa, Karin Beate Vold. Norsk barnelitteraturhistorie. Samlaget, 3. utg. 2017

Fjeldberg, Guri. 101: de beste barne- og ungdomsbøkene 2005-2015. Gyldendal, 2015

Ingeborg Mjør og Tone Birkeland. Barnelitteratur: sjangrar og teksttypar (LNUs skriftserie). Cappelen Damm Akademisk, 3. utg. 2012

Elise Seip Tønnesen (et al.). Jakten på fortellinger: barne- og ungdomslitteratur på tvers av medier. Universitetsforlaget, 2014

Kartet og terrenget : linjer og dykk i barne- og ungdomslitteraturen (red. Jon Ewo og Kari Woxholt Sverdrup). Omnipax, 2006

Norsk Barnebokinstitutt. Litteratur for barn og unge: årboka. NBI, 1998-2010

Tone Birkeland, Frøydis Storaas. Den norske biletboka (fulltekst på Bokhylla). LNU/Cappelen Fakta, 1993.

The World Through Picture Books (pdf) (IFLA, 2. utg. 2015)

Barnelitteraturforskning 2016 – Norsk Barnebokinstitutt