Me vil gjerne bytte namn!

NBFs spesialgruppe for bibliotekvirksomhet blant barn og unge har sidan oppstarten i 1960 gått under kortnamnet BUF (etter «Barne- og ungdomsbibliotekarenes forening»).

I dag stussar folk flest over forkortinga; er det kanskje snakk om ein biblioteksfagleg Bufetat?
Me vil at det skal vere tydeleg kva me arbeider med, og me ynskjer oss eit enklare offisielt namn som understrekjer at me høyrer under Norsk Bibliotekforening.

Så styret har dermed eit forslag til nytt namn for gruppa, som me tenkjer å lansere denne hausten og som vil vere grunnlaget for ny marknadsføring:

NBF Barn og Ung

(kortnamn NBF BU eller NBF B/U).

Har grasrota synspunkt på dette forslaget?
Har de ein genial idé til noko betre?

Synne M. Fredriksen
Leiar i (framleis) NBFs spesialgruppe for bibliotekvirksomhet blant barn og unge/ BUF

BUFs logo frå 1999, Mauricio Pavez
BUFs logo frå 1999, Mauricio Pavez

4 kommentarer om “Me vil gjerne bytte namn!

  1. Jeg skjønner veldig godt forslaget om å endre navn. Spørsmålet er hvem som bruker og har bruk for navnet. BUF var mest av alt en intern ting, siden BUF i liten grad har vært en utadvendt del av NBF. Det er nok i endring, så jeg tror absolutt at det er behov for et nytt og pregnant navn. Spørsmålet blir om man kan klare å unngå å høres ut som barne- og ungdomsorganisasjonen til NBF, dvs. at medlemmene er under 18 år. NBF Barn og Ung, eller NBF Ung, som jeg har sett foreslått, er nok navn som vil bli knyttet til en ung medlemsskare (ikke for det, barnebibliotekarer er unge av sinn hele livet 🙂 )

    NBU – Norske barne og ungdomsbokforfattere har et veldig tydelig navn. Norske barne- og ungdomsbibliotekarer kan jo ikke bruke den forkortelsen, men navnet kan kanskje brukes? NBUB? (Tror ikke det!)

    Alternativet er å ta et navn, eller begrep, som alle vil forstå, eller som vi vil hedre på en eller annen måte. F.eks. en berømt barnebibliotekarers navn, eller en figur fra mytologi og barnelitteratur.

  2. Gode poeng, Thomas! Takk for perspektiv på saken. Og ja, vi er vel unge av sinn! Offentliggjøring av det endelige navnet er rett rundt hjørnet.

    1. Vi har vurdert det sentralt, og ikke funnet noe i vedtektene sentralt eller for BUF som tilsier at ikke styret selv kan endre det. Men vi oppfordret dem til å henvende seg til medlemmene – og det har de gjort!

Det er stengt for kommentarer.