Litt historie

I 2003 kom Håndbok i barnebibliotekarbeid: å formidle litteratur til barn. I en av artiklene (s. 148-156) skrev Eli Frisvold om Barne- og ungdomsbibliotekarforeningen (BUF), som «overlevde alt» – som en katt med ni liv. (På bloggen elis lesebabbel har hun skrevet litt mer uformelt om arbeidet med BUF og gruppas rett til å leve.)

Artikkelen er her gjengitt med tillatelse fra forfatteren og utgiverne. God fornøyelse!

Katt med ni liv/Eli Frisvold