Referat fra styremøte i NBF Barn og unge, 16. april 2018

Styremøte NBF Barn og unge, 16.04.2018

Sted: https://appear.in/nbfbu

Tilstede: Marie Louise Ask Moss, Vigdis Mørland, Gjertrud Øvland, Caroline Louise Gabrielsen og Rebekka Hennum. Siste 5 minutter deltok Heidi Hovemoen (fadder fra hovedstyret NBF).

6/18 Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjent.

7/18 Konstituering:

Leder: Marie Louise Ask Moss
Kasserer: Vigdis Mørland
Sekretær: Rebekka Hennum
Informasjonsansvarlig: Caroline L. Gabrielsen
Styremedlem: Gjertrud Øvland

8/18 Oppdatering etter forrige styremøte og årsmøte 2018

  • Mange nye medlemmer registrert etter lansering av påmeldingssiden til konferansen vi arrangerer sammen med Bibliotekenes hus, 5. juni. Vi vil begynne å sende ut et infobrev og flyers til nye medlemmer, men foreløpig sender vi dem en velkomstmail.
  • Neste styremøte blir i forbindelse med arrangementet på Bibliotekenes hus, 4. juni.
  • Budsjett er lagt ut og godkjent.

9/18 Masterseminar (bibliotek- og informasjonsvitenskap) på OsloMet 

Mandag 28. mai 2018, kl 14:00-16:00. Marie (og Gjertrud) representerer styret, og viktige oppgaver/undersøkelser om barn og bibliotek (meråpent, ungdomsspråket, osv.).

10/18 Stipend
Skal senest lyses ut to uker før 14. juni og 14. desember. Lyses ut nå 1. mai, slik at en  mulighet er å komme på vårt arrangement 5. juni. Søknadsfrist 15.mai.

11/18 ALMA-nominering
Frist 15. mai. Vi ser videre på det. Caroline lager facebook-status og blogginnlegg hvor medlemmene kommer med forslag. Diskusjon etter dette.

12/18 Eventuelt

  • Alle styremedlemmene lager en liten tekst om seg selv, med bilde, til nettsiden. Frist: Så snart som mulig.
  • Organisasjonsmøte: fysisk styremøte i forbindelse med dette, rundt midten av oktober.
  • Vi vil lage en langsiktig møteplan og bruke nettbaserte møter når vi må, f. eks. appear.in.
  • Dato for neste styremøte er dagen før arrangementet med Biblioteksentralen:  4. juni kl. 19.