Referat fra styremøte i NBF Barn og unge 17. oktober 2018

Tilstede: Marie Louise Ask Moss, Gjertrud Øverland og Caroline Louise Gabrielsen.
Hvor: Thon hotell Linne, Oslo
Referent: Gjertrud

19/18 Godkjenning av innkalling og sakliste
Godkjent.

20/18 Gjennomgang av forrige møtes referat

21/18 Saker til Organisasjonsmøtet
Vi forberedte en liste med saker og temaer som styret er opptatt av, og snakket om utfordringer knyttet til det å være tillitsvalgt. Dette ble brukt videre på organisasjonsmøtet, til politisk virkeplan.

22/18 Stipend
Vi har fått få søkere til stipendet med frist 10.10.
Vi vil lyse ut et stipend til masterstudenter som vil skrive om noe relatert til barne- og ungdomsbibliotek. Vi hører med OsloMet om når det er lurt å lyse ut.

23/18 Barnebibliotekprisen:

  • Vi håper å få presentert Barnebibliotekprisen på årsmøtet vårt.
  • Vi må finne noen som kan lage diplom og logo. Vi vil gjerne ha en barnebokillustratør. Et navn som kom opp: Nora Brech.
  • Vi må ha en jury. Forslag: en fra styret og en person til. Hvor mye må vi betale juryen? Gjertrud undersøker.
  • Hvor stor sum skal prisen være på? 10 000? 15 000? Vi jobber videre med dette over nett.

24/18 Eventuelt
Ingen innkomne saker.

Etter styremøtet deltok styremedlemmer fra NBF Barn og unge på Organisasjonsmøtet 2018: Gruppediskusjon om styrets arbeid, fordeling av arbeidsoppgaver og hovedstyrets fadderordning. Bilde hentet fra NBF’s hovedsider.