Referat fra styremøte i NBF Barn og Unge, 3.- 5. desember 2018

Tilstede: Marie Louise Ask Moss, Vigdis Mørland, Gjertrud Øverland, Caroline Louise Gabrielsen og Rebekka Hennum
Sted: Styrets facebook-gruppe

25/18 Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjent.

26/18 Gjennomgang av forrige referat
Referat fra forrige møte, ikke mottatt.

27/18 Orientering
– Vi har takket nei til barnebibliotektreff i Helsinki, pga kapasitet.
– Vi har deltatt i en undersøkelse om Norsk Barnebokinstitutts videre utvikling.
– Regning fra konferansen 5. juni er mottatt.
– Det blir stand under NBBK19 i Stavanger til kr 500, tirsdag.

28/18 Barnebibliotekprisen
– Styret har vedtatt følgende:
Navn: Barne- og ungdomsbibliotekprisen
Barne- og ungdomsbibliotekprisen skal deles ut annenhvert år, premien er på kr 15 000 + diplom.
Vi fortsetter forhandlingene med Brech om logo/diplom.

29/18 Årsmøtet 2019
Årsmøtet blir 5. februar kl 16.30-18.00 i Kjelleren på Sølvberget. Det ligger ute i programmet til NBBK.
– Stand, tirsdag 5. februar i forkant av årsmøtet. Marie ordner med materiell.
– Debatt, kl 16.30 i forkant av årsmøtet. To forfattere, Bjørn Ingvaldsen og Arne Svingen + en fra styret som ordstyrer. Marie søker aktivitetstøtte.
– Årsmelding, Rebekka og Marie ordner årsmelding for 2018.
– Årsmøtet kunngjøres rett over nyttår.

30/18 Stipender 
Rapport fra utgitt stipend blir delt på facebooksiden til NBF barn og unge – Utdanningsstipend for masterstudenter. Styret vedtar å lyset ut stipendet våren 2019.

31/18 Eventuelt
1. Vi har mottatt invitasjon fra NBI om å delta i en samtale om nominasjonsprosessen til ALMA prisen. Marie og Gjertrud deltar.

Dato for neste styremøte: Styret vedtar dato etter årsmøtet 2019.