Referat fra styremøte i NBF Barn og unge 4. juni 2018

Tilstede: Marie Louise Ask Moss, Vigdis Mørland, Gjertrud Øverland, Caroline Louise Gabrielsen og Rebekka Hennum.

 

13/18 Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjent.

 

14/18 Gjennomgang av forrige referat

Godkjent.

 

15/18 Konferansen 5. juni på Biblioteksentralen

Ca. 100 stk påmeldte. Styret bistår med eventuelle oppgaver på konferansedagen.

 

16/18 Stipend

  • Tildeling av våren 2018

En søknad mottatt med forespørsel om studietur i oktober.

Styrets vedtak: Søknad innvilget

  • Diskutere stipendutlysning til masteroppgaver om barn, unge og bibliotek

Søkere skal ikke trenger å være medlem, men må skrive en oppgave som har tilknyttning til barnebibliotek. Forestått sum på kr 5000,-.

Styrets vedtak: Videre arbeid rundt stipendet skal videre utvikles internt i styret.

 

17/18 Barnebibliotekprisen og andre saker – hva vil vi og hva gjør vi?

  • Pris til nyskapende prosjekter i barnebibliotek i Norge. Statuttene skal være klare innen årsmøtet neste år.

Styrets vedtak: Styret jobber videre internt med saken.

  • Forslag om gjenstart av nyhetsbrev, som sendes til medlemmer pr epost.

Styrets vedtak: fortsetter med gjevnlige oppdateringer på facebook. Dette kan samles og sendes som nyhetsbrev.

 

18/18 Eventuelt

  • Årsmøtet til NBF Barn og unge 2018, legges til Nordisk barnebokkonferanse i Stavanger februar 2018.
  • Neste styre møte legges til etter sommeren, dette møtet holdes i google hangouts.