Referat fra styremøte i NBF Barn og unge 5. juni 2015

Møte på Google Hangouts. Til stede: Synne Fredriksen, Gjertrud Øvland, Jan-Egil Holter-Wilhelmsen og Marie Louise Ask Moss. Forfall: Vigdis Mørland

Sak 10/15: Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjent. På senere styremøter blir første sak «godkjenning av referat».

Sak 11/15: Gjennomgang av referat fra styremøtet 23. januar

 • Synne har startet en stafett på Facebook med ”det er herlig å være b-/u-bibliotekar når…”. Hver bidragsyter foreslår en ny, så dette går stort sett av seg selv. Vi har fått god tilbakemelding på stafetten. Forslag om å lage samleinnlegg på bloggen, evt illustrert med tegneseriestripe (Kristin S).
 • Vi må få den nye logoen opp på bloggens forside.
 • Organisasjonsmøte i oktober (sannsynligvis 30-31.): vil gjerne ha alle i styret med. NBF pleier å sponse ett medlem per spesialgruppe, vi sponser medlemsavgift for resten.

Sak 12/15: Medlemsmøte høsten 2015

Vi vil lage en samling for medlemmene, f. eks middag, i forbindelse med barnebokfestivalen i Oslo i september. Vi sjekker når programmet slippes i juni. Vi må så raskt som mulig bestemme program (evt. finne forfatter til underholdning) og sende invitasjoner til medlemmer.

13/15: Årsmøte 2016

Vi tar sikte på å legge årsmøtet til Kari Skjønsberg-dagene.

14/15: Reklamemateriale

Vi ønsker brosjyrer med info om kontakt via mail og sosiale medier. Vi kan bruke ”mandatet” på BUF-bloggen til skrivet. Vil vi ha visittkort? Gjertrud snakker med Kristin Storrusten om pris, produseringstid og behov for visittkort. Om mulig ønsker vi materialet klart i september.

I tillegg vil vi legge eldre reklamefilm om bibliotek ut på bloggen, og søke innspill fra Biblioteknorgelisten til ny film. Kanskje den vil engasjere?

15/15: Vedtektene

Synne har funnet de første lovene for BUF; hvis ikke hun finner oppdaterte vedtekter i arkivet fra Larvik kan vi kanskje legge disse ut på bloggen og etterlyse vedtektene på nytt.

16/15: Stipendutlysning

Vi utlyser nytt stipend snarest. Aktuelle arrangementer er f. eks: Barnebokfestivalen i Oslo, og den nynorske barnebokfestivalen Falturiltu. Vi vil legge til at et medlemsmøte er under planlegging, som kan holdes ved førstnevnte arrangement.

17/15: Aktuelle saker for engasjement

 • oversatte kulturfondbøker for barn og unge: sak med nyutgitte klassikere på Transit og Vidarforlaget (er disse for barn/ ungdom)? Diskusjon på Biblioteknorge. Synne legger ut dokument på Google Disk som vi kan redigere felles. Vi vil nå bibliotek- og litteraturfaglige forum.
 • Nasjonal bibliotekdag: vi vil lage nyttig argumentsliste hva angår barnebibliotek, også på Google Disk.

18/15: Eventuelt

 • Bibliotekmøtet 2016: Vil vi holde seminar? Må i så fall sende inn seminaropplegg senest 1. august. Digitale deltagelse og fysisk tilstedeværelse er tema.
  • Kan saker som bruk av sosiale medier i kontakten med ungdom (snap, osv.), eller prosjekter som ”lær kidsa koding” være aktuelle for et seminar?
  • Synne kontakter fylkesbibliotekene i de tre nordligste fylkene for å få innspill på aktuelle tema.
 • Åse K. Tveits epost: Synne svarer – vi vet ikke om noen pågående debatt hva gjelder nettfilter i barneavdelinger.
 • Neste styremøte blir 28.-29. august (fredag til lørdag) i Oslo.