Referat fra styremøte i NBF Barn og unge i januar 2018

Hvor: På vår interne facebookside

Når: 23. januar til 26. januar 2018

Til stede: Synne Fredriksen, Caroline Louise Gabrielsen, Marie Louise Ask Moss, Vigdis Mørland, Gjertrud Øvland.

 

Sak 1/18 Referat fra forrige møte

  • Stipend: vi utlyste to stipend og fikk en søknad, men ikke til Bibliotekmøtet i mars 2018. Hege Naley Paulsen søkte og fikk tildelt stipend til barne- og ungdomslitteraturkonferansen Se og les i Bergen, februar 2018. Hun skriver rapport til publisering på bloggen.
  • Innspill til ny kulturmelding, 5. januar 2018: Synne holdt inn innlegg som fikk mange gode tilbakemeldinger. Det er publisert på bloggen vår og blitt omtalt flere andre steder. Teksten er sendt til Kulturdepartementet.

 

Sak 2/18 Retningslinjer for stipend

Synne har laget utkast og skissert noen avgrensninger, deriblant at det blir to utlysninger og to tildelinger i året. Max. 5000 kr. kan søkes om, og søkere må være personlige medlemmer. Vigdis og Synne samarbeider om dette videre.

 

Sak 3/18 Årets bubibliotek

Vi ønsker å satse på dette og har orientert NBF sentralt. Statutter og kriterier må fastsettes og drøftes videre i styret:

 

  • Navn på prisen: vi vil ha noe allment som folk utenfor bransjen forstår.
  • Hvem kan nomineres: vi gjør i første omgang et forsøk med at man nominerer bibliotek og ikke enkeltpersoner.

 

Saken diskuteres videre frem mot årsmøtet.

 

Sak 4/18 Medlemsmøte – BS

Vi har takket ja til å være samarbeidspartner med Biblioteksentralen om et dagsseminar/medlemsmøte 5. juni 2018. Tema er “Bibliotekrommet for barn som formidlingsarena”. Utgiftene våre skal svare til budsjettposten om medlemsmøte.

 

Sak 5/18 Budsjett og aktivitetsstøtte

Vi søker ikke om aktivitetsstøtte for neste periode, ettersom det er mye å ta av på arrangementskontoen.

Referent: Marie Louise Ask Moss 5. mars, 2018