Referat fra styremøte i NBF Barn og unge

Hvor: Facebook (BU-styret, intern fb-gruppe)
Når: 18. november- 24. november 2019
Til stede: Marie Louise Ask Moss, Rebekka Hennum, Caroline Louise Gabrielsen, Hege Marie Naley, Tale Bergan

6/19 Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjent.

7/19 Årsmøtet 2020
Årsmøtet 2020 skal holdes på vårparten. Forslag fra styreleder er Barne- og ungdomslitteraturkonferansen i Bergen, 11.-12. februar 2020 eller Bibliotekmøtet i Haugesund, 18.-20. mars 2020.

Vedtak: Årsmøtet 2020 holdes under bibliotekmøtet i Haugesund 18.-20. mars 2020.

8/19 Barne- og ungdomsbibliotekprisen
Orientering: Åse Kristine Tveit har takket ja til å være med i juryen.  Vi har landet på å lage et diplom som ligner på NBF Vestfold sin pris, men med annen illustratør.
Vedtak:

 • Styret jobber aktivt med å finne et jurymedlem til.
 • Styret ber illustratør om å lage flyer til utlysningen av Barne- og ungdomsbibliotekprisen.
 • Tidsplan
  • Utlysning av prisen ved årsskiftet.
  • Frist for nominering 20. februar 2020
  • Utdeling av pris årsmøtet 2020

9/19 Stipendutlysninger
Spesialgruppen for barn og unge sendte ut en utlysning på utdanningsstipend for våren 2019. Vi fikk ingen søkere.
Styretsbesluttning: Sende ut ny utlysning for høsten 2020.

Spesialgruppen for barn og unge sender utlysning til stipend for reise, opphold og deltakeravgift til Se og Les konferansen våren 2020. Utlysning sendes 1. desember 2019, med søknadsfrist 15. januar.

Utlysningen sendes til medlemmer pr epost, epost-gruppen biblioteknorge, våre nettsider og spesialgruppens nettside.

10/19 Eventuelt

 • Valg 2020

Styremedlemmer er underrettet hvem som står til valg ved årsmøtet 2020. De aktuelle bes tenke over om de ønsker å fortsette i styret frem mot årsmøtet 2020.

 • Aktivitetsstøtte

Styret søkte aktivitetsstøtte til forfatterarrangement under årsmøtet 2019. Vi fikk innvilget 20 000 kr til dette. Vi får utbetalt det vi brukte på dette arrangementet. Marie er i kontakt, for å finne ut hvordan dette utbetales (etter referatet ble skrevet: summen blir overført til spesialgruppens bedriftskonto).

 • ALMA- samarbeidet

Etter samtale med de andre instansene som nominerer til ALMA, har vi funnet ut at vi ikke gjentar prosjektet om å samarbeide om de nominerte i fremtiden. Avstemmingen var ment som en måte å skape engasjement for prisen på, og det funker bare til dels. Nå nominerer vi for oss selv, som vi pleier.