Referat fra styremøte i NBF Barn og unge i desember 2017

Hvor: NBFs møterom i Universitetsgata, Oslo

Når: Torsdag 14. desember 2017

Deltakere: Synne Fredriksen, Caroline Louise Gabrielsen og Marie Louise Ask Moss.
Ikke til stede: Vigdis Mørland, Gjertrud Øvland.

Sak 20/17 Årsmøtet 2018

Årsmøtet holdes under Bibliotekmøtet i Sandefjord, torsdag 15. mars 2018, kl. 17.45-18.30. Kort møtetid gjør at vi holder oss til kun årsmøtesaker. Alle styremedlemmer kan delta med dagspass denne dagen, leder deltar to dager for å få med seg NBFs landsmøte.

Sakspapirer (årsmelding, regnskap og budsjett, valg) må være klart til utsending to uker før årsmøtet, 1. mars 2018.

Stipend: Det lyses ut to stipend, ett for Bibliotekmøtet i Sandefjord, og ett til annet bu-relatert arrangement. Vi sender ut stipendutlysning før nyttår, på Biblioteknorge-lista, nyhetsbrev, facebook og blogg. Frist for søknader er 5. januar 2018.

Sak 21/17 Årsberetning

Frist for årsberetning til Landsmøtet er 10. januar 2018, Synne og Marie Louise samarbeider om å ferdigstille årsberetningen.

Sak 22/17 Regnskap/aktivitetsstøtte

Sak utsatt til neste styremøte i januar 2018.

Sak 23/17 Innspill til Kulturmeldinga

NBFs innspillsseminar til den nye kulturmeldingen holdes fredag 5. januar, NBF Barn & unge er invitert taler. Synne holder innspillet, og et styremedlem blir med. Forslag til hva som kan være med i innspillet er satt til 2. januar 2018.

Sak 24/17 Nyhetsbrev

Styret ønsker å fortsette med utsending av nyhetsbrev, opptil fire ganger i året. Synne lager og sender ut et før jul, med info om årsmøtet, bibliotekprisen, stipend, pådriverprisen. I tillegg: oppfordring til medlemmer om å dele erfaringer etter nedskjæringer eller lignende til bruk i innlegget på innspillsseminaret.

Marie Louise, 18.12.2017.