Referat fra styremøte

Hvor: Appear.in (video)
Når: 11. april 2019, kl. 17.00-18.00
Til stede: Marie Louise Ask Moss, Rebekka Hennum, Hege Marie Naley, Tale Bergan

 

1/19 Godkjenning av innkalling og saksliste
Ok.

2/19 Konstituering
Marie Louise Ask Moss – leder
Tale Bergan – nestleder
Rebekka Hennum – sekretær
Hege Marie Naley Paulsen – kasserer
Caroline Louise Gabrielsen – PR-ansvarlig

3/19 ALMA-prisen: orientering og videre arbeid
Vi samarbeider med de andre norske instansene som nominerer til ALMA-prisen om arrangement under Litteraturfestivalen på Lillehammer. Personene som vant ALMA-avstemmingen (på Norsk barnebokinstitutt sine nettsider) tidligere i går inviteres som gjester.

4/19 Barne- og ungdomsbibliotekprisen: orientering og videre arbeid
Marie tar kontakt med aktuelle jurymedlemmer.
Juryen består av to eksterne medlemmer og ett medlem fra styret – Tale Bergan.

5/19 Stipender 2019
Vi lyser ut utdanningsstipend – søknadsfrist 1. september 2019. For alle som skriver om barn og bibliotek. Skal markedsføres på OsloMet sitt masterseminar for studenter i bibliotek- og informasjonsvitenskap i høst, samt annonseres på våre sosiale kanaler.

Vi lyser ut to medlemsstipend før neste årsmøte.

6/19 Eventuelt
Det nye styret er enige om å ha jevnlig kontakt på vår interne, private facebook-gruppe, fremfor å ha styremøter over telefon og video. Da blir det bedre flyt i gruppens arbeid. Alle blir administratorer på Facebook-siden og kan poste der.