Søk utdanningsstipend fra NBF Barn og unge!

Er du student og medlem av NBF Barn og unge, eller skal du ta videreutdanning, innen barn, unge og bibliotek? Da synes vi du skal søke stipend hos oss! Vi deler ut 1 utdanningsstipend på opptil 5000 kroner til medlemmer som skriver om barn, unge og bibliotek i sitt studium.

Stipendet dekker forsking til masteroppgave eller semesteroppgave hvor forskningsområdet er tilhørende barn, unge og bibliotek. For å søke må du være medlem av NBF Barn og unge, hvis du ikke er medlem kan du bli det her.

Send oss en søknad hvor du utdyper hva du ønsker å forske på. Den som mottar stipendet skal skrive et sammendrag av ferdig oppgave til NBF Barn og unges blogg.

Søknadsfrist: 1. september 2019

Send søknad med disposisjon til kontaktnbfbu@gmail.com merk epost med utdanningsstipend.

Alle studerende medlemmer oppfordres til å søke!