Styremøte i NBF Barn og unge januar 2017

Gjennomført på Facebook.

Tilstede: Synne Fredriksen, Vigdis Mørland, Marie Louise Ask Moss, Jan Egil Holter-Wilhelmsen og Gjertrud Øvland.

Sak 1/17: Stipend.
Vi sendte ut utlysing på epost 12. januar og 18. januar (til nye medlemmer etter oppdatert medlemsliste).

Stipendet ble tildelt Hilde Lillebråten, student HiOA –som søkte om 4348 kr til Nordisk Barnebokkonferanse.

Sak 2/17: Medlemsregister

Medlemsregisteret vårt er ikke oppdatert, det er både påmeldte og utmeldte som ikke er registert. Vi må finne en bedre løsning i samarbeid med sekreteriatet.

Medlemsregisteret er i drift, men det har vært problemer med å avgrense tilgangen for spesialgruppene, så hele tingen på vent. Kristin kommer tilbake i februar og skal jobbe med dette. Fram til da skal NBF prøve å gi oss beskjed om det de får vite av utmeldinger og innmeldinger, og vice versa.

Vi kan oppfordre medlemmene våre til å oppdatere epostadressene sine (feks gjennom Facebook)

Sak 3/17: Årsmøte

Vi satser på årsmøte i april – fysisk årsmøte, på Østlandet.
Vi velger bort å ha forfatterbesøk el.l.

Sak 4/17 «Prosjekt undersøkelse»

Vigdis og Gjertrud avtaler et møte med Tord Høivik.

Sak 5/17: Orienteringer

Anette Kure har vært i kontakt med Synne om saken om lydbøker for lesesvake. Vigdis og Synne diskuterer eventuelt oppfølging

Google epost: Synne har vært inne på gmail og vurdert bruken av en slik konto. Det virker ok.

Referent: Gjertrud