Styremøte i NBF Barn og unge oktober 2016

Thon Hotel Linne, klokka 13.00-14.00 (før NBFs organisasjonsmøte)

Tilstede: Synne Fredriksen, Vigdis Mørland, Marie Louise Ask Moss og Gjertrud Øvland

Referent: Gjertrud

Sak 15/16 Oppdatering etter forrige referat

  • Referat fra stipendmottaker er lagt ut på nettsiden.
  • Barnebokfestivalen ble gjennomført med suksess. Vigdis og Synne var tilhørere på ulike arrangement, Jan Egil med på debatt. Innlegg er lagt ut på bloggen.  Det var litt dårlig oppmøte på barneboknachspielet. Bør man ha bedre lokaler? Hvordan kan vi få flere til å komme på arrangementer? Kan vi få med oss flere forfattere? Gjertrud hører med Eldrid Johansen.
  • Er kontingenter kommet inn? Vi har ikke fått pengene på konto før desember.
  • Lydbøker for lesesvake: Synne har nettopp fått kontakt med H igjen. Svar fra NB: NLB vil teste ut et folkebibliotek for bedre samarbeid om bøker for synshemmede. Dyslektikere er ikke nødvendigvis med her. Synne undersøker med Linköping. Vigdis blir med, siden Lørenskog har fokus på dysleksi.

Sak 16/16 Aktivitetsstøtte

  • Gjennomført: Barnebokfestivalen, 1 stipend
  • Planlagt: «Prosjekt undersøkelse» – NB, nasjonale prøver? Vi har fått tilbakemelding fra Tord Høivik. Vi vil hyre ham for opp til 50 timer, og håper på å få det gjennomført i løpet av høsten.

Sak 17/16 Retningslinjer for styrearbeid
Vi gikk gjennom NBFs forslag til retningslinjer for styrearbeid.

  • Vi var uenige i dette at styremøtene skulle være åpne for medlemmer, siden vi sjeldent offentliggjør dato.
  • Vi lager to versjoner av styrereferat, ett internt og ett offentlig som legges ut på nettside.

Sak 18/16 Medlemsmøte el.l. på Nordisk barnebokkonferanse i februar

  • Vi dropper medlemsmøte, men prøver å få til styremøte dagen før, 6. januar.

Sak 19/16 Nytt stipend

  • Vi lyser ut stipend i vinter.