Styremøte i NBF Barn og unge mars 2017

Deichmanske bibliotek Nordtvet, 28. mars 2017 kl 16.00-18.00

Til stede: Synne Fredriksen, Gjertrud Øvland, Marie Louise Ask Moss, Jan-Egil Holter-Wilhelmsen

Sak 6/17 Bibliotekindeks BU

Gjertrud og Vigdis hadde et møte med Tord Høivik 14. februar hvor de diskuterte videre bruk av statistikkrapporten «Bibliotekindeks BU» og fikk svar på noen praktiske spørsmål.
Hvordan kan vi markedsføre rapporten og bruke den videre?

Vi legger ut informasjon om rapporten på bloggen, på Facebook og epost, også på Biblioteknorge-lista. Håper på innspill til emner vi kan arbeide med videre.

Gjertrud og Marie deltar på masterseminar på HiOA i mai og presenterer undersøkelsen der. Forhåpentligvis vil noen tenne på ideen om å jobbe videre med noen funn derfra, eller andre tema (PISA el.l.).
Synne tar kontakt med Nils Pharo for detaljer om seminaret.

Vi vil foreslå Bibliotekindeks BU som et innslag (foredrag, med Høivik?) på Landsmøtet til NBF neste år.

Sak 7/17 ALMA-nominering

Vi nominerer Lisa Aisato på nytt for 2018.

  • Etter styremøtet fikk to fra styret med seg foredrag med forfatteren Andy Griffiths på Biblo Tøyen.

 

Referent: Synne Fredriksen