Styremøte i NBF Barn og unge juni 2017

Hvor: På vår interne Facebookgruppe
Når: Fra 23. juni til 26. juni 2017.

SAK 8/17 KONSTITUERING AV STYRET

Synne Fredriksen fortsetter som leder.
Vigdis Mørland fortsetter som kasserer.
Marie Louise Ask Moss er sekretær.
Caroline Louise Gabrielsen er nettansvarlig.
Gjertrud Øvland er styremedlem.

SAK 9/17 GJENNOMGANG AV FORRIGE REFERAT

Oppfølgning av sak 6/17: Bibliotekindeks BU:

Vi skrev om rapporten på bloggen i starten av mai og sendte epost direkte til medlemmer og på Biblioteknorge. Vi har foreløpig ikke fått noen innspill.

Marie og Gjertrud presenterte rapporten for masterstudenter på seminar på høgskolen i mai 2017. Vi vil sende mail til Nils Pharo, masterveileder og vår kontaktperson, i august og høre om noen har valgt å skrive om BU-bibliotek.

SAK 10/17 MINERVAINTERVJU

31. mai ble det postet en artikkel i Minerva om kulturbarometeret for 2016 med tittelen «Barn og unge velger vekk bibliotekene», hvor forsker Georg Arnestad blant annet skrev at det sannsynligvis var 9-24-åringer som hadde mistet interessen mest for biblioteket. Synne sjekka tallene over flere år og syntes vi burde nyansere og at utviklinga var mer positiv enn han ville ha det til.

SAK 11/17 NASJONAL BIBLIOTEKDAG

Synne kom med forslag om vi skulle gjøre noe ekstra på Nasjonal bibliotekdag, for eksempel trekke ut noe BU-relatert fra idekartet i Bok og bibliotek og oppfordre medlemmer til å gjøre noe.

SAK 12/17 STIPEND

Vi lyser ut stipend to ganger i året. Det utlyses stipend på kr. 5000 nå i høst i august, og med søknadsfrist i september. Vigdis fortsetter å betale ut, men Marie tar i mot og følger opp søknadene.

SAK 13/17 MEDLEMSMØTE HØSTEN 2017

Marie og Gjertrud er ansvarlige for et evt faglig møte i Oslo denne høsten. Tema: ungdommer? Planer om å samarbeide med IBBY om arrangement under barnebokfestivalen i Oslo i september.

Referent: Marie Louise Ask Moss