Høsttur til Wroclaw: bubibliotek i IFLA

19.-25. august skal styrelederen for NBF Barn og unge til den internasjonale IFLA-kongressen i Wroclaw. Hva i all verden er IFLA, og hvorfor reiser Synne til konferansen?

I forrige innlegg kunne jeg røpe at det fins en egen seksjon i IFLA for bibliotektjenester blant barn og unge. Den heter Libraries for Children and Young Adults Section (jeg forkorter til Child-YA). Kanskje en der kan få vite hva som skjer i barne- og ungdomsbibliotek rundt i verden?

Hvordan startet det?

I 1955 ble det etablert en komite for bibliotekarbeid blant barn på IFLAs kongress i Brüssel på initiativ fra tre nederlandske barnebibliotekarer. De mente at det var nødvendig å ha en spesiell barneseksjon av IFLA fordi barn trenger å bli ekstra godt ivaretatt, også i folkebibliotek. På IFLA-kongressen i Oslo i 2005 feiret Child-YA femtiårsjubileum!

Mange som har tatt bibliotekarutdanningen i Oslo vil kjenne til Inger Cathrine Spangen, som faktisk var sekretær i seksjonen på 80-tallet!

Hva vil de?

Hovedformålet til Child-YA er å støtte bibliotektjenester og lesefremmende aktiviteter for barn og unge i hele verden.

De jobber for et internasjonalt samarbeid om bibliotektjenester blant barn og unge og oppmuntrer til utveksling av erfaringer, utdanning og forskning.

Seksjonen samarbeider med andre IFLA-seksjoner og med internasjonale lese- og bibliotekorganisasjoner som International Literacy Association, ILA (ILAs nettside her) og International Board on Books for Young People, IBBY (IBBYs nettside her).

Child-YA har et nyhetsbrev! Styret i NBF Barn og unge abonnerer på dette og prøver å sende videre relevant informasjon til våre nettverk.

Hva jobber de med?

Opp igjennom årene har Child-YA lagd flere publikasjoner, blant andre retningslinjer (guidelines) for bibliotektjenester til barn, ungdom og småbarn- og ungdomsbibliotek. En ny utgave av retningslinjene vil være tema i Wroclaw. Tidligere leder for seksjonen, Leikny Indergaard, var med på utformingen av de første retningslinjene i 2003.

Seksjonen har tre hovedprosjekter de jobber med, og som det blir mer informasjon om på kongressen:

Best Practices

Hva har blitt gjort av vellykka arrangementer, prosjekter osv. som andre kan ha nytte av? Foreløpig har en del YouTube-videoer med Best Practices blitt lagt ut. Her kan en finne inspirasjon!

Sister Libraries

Kunne det vært interessant å holde kontakten med et barne- eller ungdomsbibliotek i et annet land? «Søsterbibliotek» kan hjelpe og inspirere hverandre, utveksle erfaringer og tips og samarbeide om prosjekter som fremmer barn og unges lesing. Bibliotekene trenger ikke være IFLA-medlemmer. Her kan du se ei liste over institusjoner som samarbeider i dag.  Foreløpig ingen norske!

The World Through Picture Books

Dette er både ei bok – en katalog med ti utvalgte bildebøker fra 52 land i verden – og ei utstilling, med titlene fra katalogen. Dette har faktisk vært skrevet om her på bloggen tidligere! NBF Barn og unge (BUF) samlet nemlig inn tips til titler og kåret vinnerne.
Prosjektet er en feiring av ulike språk og kulturer i bildebøker av høy kvalitet. Alle titlene er utvalgt av barnebibliotekarer. The World Through Picture Books fins i fulltekst som pdf her.


Hva skjer på bu-bibliotekfronten i IFLA Wroclaw?

Child-YA skal ha den første delen av «årsmøtet» sitt på kongressen i morgen, lørdag 19. august. Det får jeg ikke med meg, men håper å få med meg resten senere i uka.

På mandag blir det presentasjon av de oppdaterte retningslinjene for barne- og ungdomsbibliotek og av Best Practices. Jeg har fått se utkastet til retningslinjene, og dette blir spennende!

På tirsdag skal Child-YA ha en programpost sammen med Literacy and Reading og School Libraries. Hvordan kan vi lage en nasjon av lesere?

Jeg er ellers faktisk ikke alene som NBF Barn og unge-representant denne gangen. Jorun Systad (Førde bibliotek) er komitémedlem i Child-YA og skal også delta på kongressen. Til alt overmål har vi også et medlem i IFLA-seksjonen Literacy and Reading, Linn T. Sunne!

Akkurat nå sitter jeg på hotellet utenfor Gardermoen og gleder meg veldig til å reise østover og starte opp på kongressen i morgen. Om bare et døgn vil jeg vite litt mer om hva IFLA og Child-YA går ut på.

Synne Fredriksen