Høsttur til Wroclaw: IFLA, hva er det?

19.-25. august skal styrelederen for NBF Barn og unge til den internasjonale IFLA-kongressen i Wroclaw. Hva i all verden er IFLA, og hvorfor reiser Synne til konferansen?

Først litt om IFLA

IFLA (The International Federation of Library Associations and Institutions) er den ledende internasjonale interesseorganisasjonen for bibliotek- og informasjonstjenester og brukerne av tjenestene.  På nettsiden kaller de seg

«the global voice of the library and information profession»

IFLA ble grunnlagt i Edinburgh i 1927, så organisasjonen feirer 90 år i år! Hovedkvarteret til IFLA ligger i det kongelige biblioteket i Haag. Organisasjonen har mer enn 1400 medlemmer i over 140 land. Flere av dem er nasjonale biblioteksorganisasjoner, og selvfølgelig er Norsk Bibliotekforening medlem.

IFLA er uavhengig politisk og økonomisk og har disse målene (min oversettelse; originalen er her):

 • arbeide for og støtte tilgangen til bibliotek- og informasjonstjenester av høy kvalitet
 • skape en bred forståelse av verdien av gode biblioteks- og informasjonstjenester
 • representere medlemmenes interesser over hele verden

… og disse kjerneverdiene:

 1. IFLA bifaller prinsippene i artikkel 19 i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter – om fri tilgang til informasjon, ideer og fortellinger, og ytringsfrihet.
 2. IFLA tror på at mennesker, samfunn og organisasjoner trenger universell og rettferdig tilgang til informasjon, ideer og fortellinger for å styrke sin sosiale, kulturelle, demokratiske og økonomiske helse.
 3. IFLA er overbevist om at biblioteks- og informasjonstjenester av høy kvalitet bidrar til å sikre denne tilgangen
 4. IFLA forplikter seg til å gjøre alle sine medlemmer i stand til å delta i, og dra nytte av, organisasjonens aktiviteter uavhengig av borgerstatus, funksjonsnivå, etnisk bakgrunn, kjønn, oppholdssted, språk, politisk filosofi, rase og religion.

Hva jobber IFLA med konkret?

Organisasjonen har mange grupper og seksjoner med ulike fokusområder. Men fem tema IFLA særlig jobber med for tiden er:

 • opphavsrettsregler og særavtaler for bibliotek og arkiver (blant annet mht. digitale ressurser og formidling av kunst)
 • vern av fysisk kulturarv
 • e-lån i bibliotek
 • internasjonal informasjonspolitikk, med særlig fokus på allmenn tilgang til internett
 • FNs 2030-agenda; internasjonale mål for utvikling. Bibliotek kan bidra i forhold til bl.a. tilgang til informasjon, kulturarv og universell leseevne. I fjor ble det lagd et eget bibliotekprogram for å nå FNs mål:  International Advocacy Programme (IAP). Konkrete eksempler på hvordan bibliotek bidrar ulike steder i verden, finner du i programbrosjyren.

MEN det virkelig store nå er IFLAs Global Vision Discussion (egen nettside for Global Vision her). På mandag, på kongressen, åpner de stemmeurnene for – ikke det norske stortingsvalget! -, men valget av tema som skal være ekstra viktige for bibliotek framover:

«Six questions – each with 10 possible choices – will help create a worldwide library roadmap that will unite the library field and make it stronger in the face of ever-increasing globalisation. «

Du som leser dette kan være med og stemme fra 21. august til 1. september!

Klikk for å se videoen på Vimeo

Hvorfor blir vi med til Wroclaw?

IFLA-kongressen (mer om den her) er en ideell anledning til å undersøke hva som skjer internasjonalt i bibliotekverdenen og møte kollegaer fra andre land. Dette året foregår den i Europa. Og ikke bare det; det fins faktisk en seksjon innen IFLA som jobber spesifikt mot bibliotekstjenester for barn og unge. Denne skal ha møter og faglige seminarer i Wroclaw som jeg vil delta på, også sammen med andre grupper. Mer om Child-YA i neste innlegg!

Synne Fredriksen

Synne Fredriksen