Vil du ha en bu-bibliotekreise i nyttårsgave?

Vi lyser ut to reisestipend til personlige medlemmer i NBF Barn og unge.

Begge er på opptil 5000 kroner.
1. Vil du få med deg årsmøtet vårt på Bibliotekmøtet i Sandefjord?
Stipend 1 er øremerket deltakelse på Bibliotekmøtet torsdag 15. mars (evt mer om pengene strekker til).

2. Stipend 2 er fritt – arrangement, studieturer osv. med relevant tematikk (barne- og ungdomsbibliotek).

Send en søknad med foreløpig budsjett til kontaktnbfbu@gmail.com, frist 5. januar.