Virkeplan

Virkeplan for Norsk bibliotekforening Barn og unge 2019

Vi vil gjennomføre tiltak knyttet til:

Barne- og ungdomsbibliotek

 • Delta på OsloMet sitt masterseminar for masterstudenter og foreslå oppgaver knyttet til barn, unge og bibliotek.
 • Bidra til IFLAs arbeid med nye retningslinjer for bibliotektjenester til barn og unge.
 • Reklamere for og stimulere interesse for IFLAs prosjekt om søsterbibliotek.
 • Fortsette å utarbeide Barne- og ungdomsbibliotekprisen.

Barne- og ungdomslitteratur

 • Levere nominasjon til Astrid Lindgren Memorial award (ALMA).
 • Samarbeide med de andre norske organisasjonene som nominerer til ALMA om å synliggjøre ALMA-prisen i Norge.
 • Være oppmerksomme på samarbeidsmuligheter med andre instanser og aktører på barne- og ungdomslitteraturfeltet.

Medlemsinspirasjon

 •   Lyse ut stipend til medlemmer to ganger i året.
 • Lyse ut et eget stipend til relevante studier eller masterundersøkelser rundt tema barn, unge og bibliotek.
 • Øke aktiviteten på sosiale medier og løfte frem bibliotek med gode prosjekter til inspirasjon for andre.
 • Tilby medlemmer et medlemsmøte i løpet av året.

Virkeplaner fra tidligere år:

Virkeplan 2018

Virkeplan 2017 

Virkeplan 2016